Produkty

Informacja:
Podane wagi są wyliczeniem teoretycznym skalkulowanym według wymiarów nominalnych. W praktyce waga rzeczywista może się różnić od podanych w tabelach z powodu rozbieżności tolerancji hutniczych.

Strony witryny internetowej Metal Centrum zostały przygotowane zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem i mają służyć jako pomoc. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby podane informacje były technicznie poprawne, jednakże nie mogą być one traktowane jako norma i nie są podstawą do składania roszczeń o gwarancje i odszkodowanie.

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART