Kontakt

*

*

*

*

*

*

Agnieszka Kuzańska

Agnieszka Kuzańska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. 042 230 39 32
fax 042 230 39 01

Monika Gawrońska

Monika Gawrońska
Specjalista ds. Sprzedaży

tel. 042 230 39 33
fax 042 230 39 01

Marta Kozakiewicz

Marta Kozakiewicz
Specjalista ds. Handlowych

tel. 042 230 39 36
fax 042 230 39 01

Magdalena Kołacińska

Magdalena Kołacińska
Kierownik Dystrybucji

tel. 042 230 39 15
fax 042 230 39 01

Zobacz jak dokladnie do nas trafić:

Metal Centrum

SEGRO Logistics Park Hala B
Smolice 1G
PL 95-010 Stryków

tel. +48 42 230 39 32
fax +48 42 230 39 01

e-mail: www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART